Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΥ 3741 & ΚΗΙ 1038 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ