Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 3744