Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΥ 3741, ΚΗΙ 1083