Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ)-ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΗΥ 3744