Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ)-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 1054