Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 3739 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ