Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΙ 1051)