Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΥ 3744)