Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 1038