Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 3739