Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτωv-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕ 115174, ΜΕ 115175 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ