Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-ΜΕ 34924, ΜΕ 90756