Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 34923