Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS ΚΕΠ ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΡΠΕΡΟΥ