Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ