Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΠΑΓΙΑ