Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού-ανταλλακτικά χλοοκοπτικών-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ