Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων – παρεπιδημούντων» και κατάργηση λογαριασμού ΕΑΠ από την Τράπεζα Πειραιώς