Άνοιγμα λογαριασμού για την εξόφληση λογαριασμών τρίτων προς το Δήμο μέσω Τράπεζας