Ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στις Τ.Κ. Καρπερού- Δήμητρας-Τρικοκκιάς Δ.Ε. Χασίων, Δήμου Δεσκάτης.