Ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δεσκάτης» .