Ανάθεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντλιοστάσια Δ.Ε. Χασίων»