Ανάθεση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην Τ.Κ. Δήμητρας»