Ανάθεση του έργου «Εργασίες ύδρευσης στον Περιφερειακό στην Τ.Κ. Δήμητρας».