Ανάθεση του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».