Ανάθεση του έργου: Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου