Ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Άνοιξης»