Ανάθεση της προμήθειας ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς Παλιουριάς