Ανάθεση της προμήθειας τροφίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για το έτος 2019 του Δήμου Δεσκάτης