Ανάθεση της προμήθειας τροφίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για το έτος 2017 του Δήμου Δεσκάτης