Ανάθεση προμήθειας μεταλλικής περίφραξης παιδικών χαρών