Ανάθεση προμήθειας και υπηρεσίας για :Εγκατάσταση δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών και WEB καμερών για την υποστήριξη του αγροτικού και τουριστικού τομέα του Δήμου Δεσκάτης