Ανάθεση προμήθειας και εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών