Ανάθεση προμήθειας για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα έτους 2022