Ανάθεση υπηρεσίας και προμηθειών για το έργο: Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Τριφυλλίου