Ανάθεση υλικών και εργασιών για το έργο: Κατασκευή στέγης στο υπόστεγο του χώρου αναψυχής Αγίας Παρασκευής Δεσκάτης