Ανάθεση υλικών και εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση φθορών μαρμάρων και κυβόλιθων πεζοδρόμου στη Δεσκάτη