Ανάθεση για το έργο: Εκσυγχρονισμός συστήματος θέρμανσης Μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης