Ανάθεση εργασιών και προμηθειών για την εκτέλεση του έργου: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Δήμητρας