Ανάθεση εργασιών και προμήθειας υλικών για το έργο: Επέκταση κοιμητηρίου Τ.Κ. Δασοχωρίου