Ανάθεση εργασιών και προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση ισόγειου εσωτερικού χώρου στο Δημαρχείο Δεσκάτης