Ανάθεση εργασιών και υλικών για το έργο: Κατασκευή ολοκλήρωση κερκίδων στον οικισμό Καρπερού