Ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Διασταύρωσης Καρπερού »