Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρπερού-5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ