Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τσιουκάνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου )