Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τσιγάρας Γεώργιος του Αθανασίου )