Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τέλιου Σουλτάνα του Γεωργίου )