Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Παπαπέτρου Σάββας του Ιωάννη )