Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Νταμάγκα Νικολλέτα του Κωνσταντίνου )