Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Νιάκας Δημήτριος του Ανδρέα )